Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Dự án Trường tiểu học xã Mỹ Xá, TP Nam Định

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: UBND Xã Mỹ Xá
  • Thời gian thi công: 01/03/2016
  • Địa điểm xây dựng: Xã Mỹ Xá, TP.Nam Định
  • Giá trị hợp đồng: 7.054.110.000 đồng
  • Chuyên mục: