Văn hóa Nhân Bình

Triết lý kinh doanh 

  • Xây dựng một Công ty tốt : 

 “Kinh doanh không phải là để kiếm lời cho bản thân mình mà là tạo ra khách hàng và hạnh phúc của nhân viên”. Chúng tôi xác định rằng “Doanh nghiệp phải mang lại hạnh phúc và làm gia tăng hạnh phúc cho những người gắn bó, góp phần dựng xây nên Doanh nghiệp. Một Doanh nghiệp mà ở đó nhân viên cảm thấy hạnh phúc hơn cả về vật chất và tinh thần, qua đó đóng góp được nhiều hơn cho xã hội”.  

  • Sáng tạo và đổi mới kinh doanh bằng sự khác biệt   
  • Xây dựng môi trường làm việc tích cực trong   
  • Doanh nghiệp Lắng nghe tiếng nói của khách hàng   
  • Phát triển nguồn nhân lực 
  • Kinh doanh bằng huy động trí tuệ tập thể  Hợp tác và đồng lòng   
  • Tạo ra lợi nhuận vững chắc để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông

Văn hóa doanh nghiệp 

Xây dựng một công ty tốt 

Kinh doanh không phải là để kiếm lời cho bản thân mình mà là tạo ra khách hàng và hạnh phúc của nhân viên. Chúng tôi sẽ phấn đấu để công ty luôn tỏa sáng và tồn tại lâu dài hơn là phấn đấu để công ty có doanh số và lợi nhuận cao trong ngắn hạn. 

Sáng tạo và đổi mới kinh doanh bằng sự khác biệt 

Người chiến thắng không làm những điều khác biệt mà chính cách họ làm tạo nên sự khác biệt.


y dựng môi trường làm việc tích cực trong doanh nghiệp  

Tạo ra môi trường sạch: 

Bộ máy lãnh đạo minh bạch, công bằng trung thực. Không một cấp quản lý hay nhân viên nào giải quyết công việc vì mục đích và quan hệ cá nhân. 

Tạo ra môi trường làm việc tích cực, mà ở đó: 

Người lao động được phát huy toàn bộ năng lực và có cơ hội phát triển bản thân ở nhiều khía cạnh khác nhau, mọi người luôn cởi mở gần gũi, vui vẻ, nhường nhịn và thân thiện với nhau. Con người có cách cư xử lịch sự lễ độ và khiêm tốn.

Loại bỏ bất mãn của nhân viên, khơi dậy và thúc đẩy tinh thần làm việc của nhân viên, tạo điều kiện để mỗi người lao động tự chủ được chính bản thân mình. 

Tôn trọng từng thành viên: Công nhận sự đa dạng của các thành viên trong công ty. Lãnh đạo và nhân viên luôn nói những điều tích cực mang tính xây dựng (tâm hồn của con người được tạo bởi lời nói); Xây dựng mối quan hệ tin cậy giữa lãnh đạo và nhân viên cũng như giữa các nhân viên với nhau. Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến của cấp dưới và thấu hiểu nhân viên cấp dưới. 

Không đổ lỗi cho người khác. Học hỏi từ thất bại.

Lắng nghe tiếng nói của khách hàng 

- Đứng ở vị trí khách hàng và đánh giá cho sản phẩm theo đúng như giá trị của nó mang lại; 

- Thỏa mãn nhu cầu khách hàng bằng chất lượng cao của sản phẩm và dịch vụ mà công ty cung cấp. Đem lại sự hài lòng cao nhất cho khách hàng; 

Phát triển nguồn nhân lực 

Nhân lực chính là nguồn tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp. 

Đào tạo nguồn nhân lực: 

- Hội đủ chất lượng (TQP): 

+ Năng lực tốt 

+ Đạo đức tốt

 + Thái độ làm việc tốt 

- Hội đủ 5 điều kiện (5C): 

+ Nhân cách (Character) 

+ Sự tận tâm (Commitment) 

+ Niềm tin (Conviction) 

+ Nhã nhặn (Courtesy) 

+ Can đảm (Courage) 

- Phát triển con người trước khi sản xuất ra sản phẩm;

 - Không sử dụng nhân sự bằng quyền lực mà phải chỉ huy nhân sự bằng sự thấu hiểu và tin tưởng; 

- Trao quyền và giao trách nhiệm cho cấp dưới.

 - Sản phẩm tốt đến từ những con người tốt.

Kinh doanh bằng huy động trí tuệ tập thể 

“Vị tướng thực sự là người cầm quân giỏi nếu biết huy động trí tuệ tập thể” 

Hợp tác và đồng lòng 

- Mọi người cùng đồng tâm hợp tác để thực hiện mục đích của doanh nghiệp; 

- Xây dựng tinh thần làm việc theo nhóm để tạo ra sức mạnh lớn làm cho doanh nghiệp phát triển. 

Tạo ra lợi nhuận vững chắc để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông 

- Đem lại giá trị gia tăng cho các cổ đông bằng việc tăng trưởng lợi nhuận bền vững qua các năm.