Phát động phong trào thi đua lao động 60 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Phát động phong trào thi đua lao động 60 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Ngày 02/12/2022 Tin nội bộ

Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Bình phát động phong trào thi đua lao động 60 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với...

Xem thêm

Công tác đào tạo nội bộ ở Nhân Bình
Công tác đào tạo nội bộ ở Nhân Bình
Ngày 27/10/2022 Tin nội bộ

Đào tạo nội bộ được hiểu là hoạt động mà khi nhân viên tham gia vào, họ sẽ được cấp trên hoặc những người đi trước trong doanh nghiệp mình...

Xem thêm

Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Nhân Bình nhiệm kỳ 2022 -2025 và lễ kết nạp Đảng viên mới
Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Nhân Bình nhiệm kỳ 2022 -2025 và lễ kết nạp Đảng viên mới
Ngày 27/07/2022 Tin nội bộ

Sáng ngày 22/7/2022, Chi bộ Công ty cổ phần Nhân Bình long trọng tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng...

Xem thêm

Du lịch hè 2022
Du lịch hè 2022
Ngày 04/05/2022 Tin nội bộ

Tổ chức tham quan du lịch năm 2022 cho CBNV Nằm trong kế hoạch quan tâm chăm sóc đến đời sống tinh thần và xây dựng phong trào hoạt động vui chơi,...

Xem thêm

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2021
Ngày 23/03/2022 Tin nội bộ

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 ­­­­­­­­­             Công ty cổ phần Nhân Bình. Địa...

Xem thêm