Thành tựu


Bảng vàng vinh danh 

Doanh nhân Vàng 2014.

Sản phẩm - Dich vụ vàng 2012

             70 năm thành lập lực lượng 

           Tài chính CANDBằng khen của tổng cục Cảnh sát 2016

Nhận giải thưởng sao vàng đất Việt 2015

Giấy khen của Tổng cục thuế 2015