Tin nội bộ

Phát động phong trào thi đua lao động 60 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

Ngày 02-12-2022 Lượt xem: 522

Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Bình phát động phong trào thi đua lao động 60 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với chủ đề: “Đồng tâm nhất trí” của toàn thể CBNV Công ty.

Nhằm phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất quý IV và cả năm 2022 đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho kế hoạch năm 2023 Hội đồng quản trị giao, Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Nhân Bình phát động phong trào thi đua lao động 60 ngày đêm hoàn thành nhiệm vụ với chủ đề “Đồng tâm nhất trí”, toàn bộ CBNV thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất lao động; đổi mới công nghệ, tiết kiệm chi phí nhằm tạo ra sự bứt phá trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động và lợi nhuận của các cổ đông, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất điều chỉnh năm 2022”.

Với mục tiêu thi đua chung: Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, toàn bộ cán bộ nhân viên các Đội thi công, đẩy nhanh tiến độ trên toàn bộ công trường các dự án; phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty. Phát hiện, biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt nhằm truyền cảm hứng tích cực, đẩy mạnh phong trào thi đua sáng tạo trong toàn thể cán bộ nhân viên.

Ban Lãnh đạo Công ty đã đưa ra các giải pháp cơ bản cụ thể, thiết thực cho từng mục tiêu, từ giá trị sản xuất, tài chính, các mục tiêu quản trị. Ban Tổng giám đốc cũng đã  phát động phong trào tại các công trình trọng điểm như: Công trình Bệnh viện Lục Ngạn, Công trình Bệnh viện Hồng Ngự, Dự án đường 931 GĐ2 và dự án Nhà trưng bày xứ ủy Nam bộ và văn hóa Óc Eo

Hình ảnh Phát động phong trào 60 ngày đêm tại công trình Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn

Hình ảnh Phát động phong trào 60 ngày đêm tại công trình Bệnh viện Hồng Ngự - Đồng Tháp

Hình ảnh Phát động phong trào 60 ngày đêm tại công trình Nhà trưng bày xứ ủy Nam Bộ và văn hóa Óc Eo

Hình ảnh Phát động phong trào 60 ngày đêm tại công trình 931 Hậu Giang (GĐ2)

Qua đợt phát động thi đua, Ban Tổng giám đốc Công ty kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên trong toàn Công ty phát huy truyền thống văn hóa của Nhân Bình, tích cực hưởng ứng, hăng hái thi đua hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2022, góp phần xây dựng Công ty cổ phần Nhân Bình phát triển bền vững.