Nhà Lưu niệm Bác Hồ xã Tân Hòa huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình

Địa chỉ: tỉnh Thái Bình

CĐT: UBND tinh Thai Bình

   Giữa lúc đế quốc Mỹ leo thang bắn phá miền Bắc, nhưng nghe tin Thái Bình sản xuất giỏi, Bác đã về thăm. Nhân dân thôn Đại Đồng vinh dự được đón Bác nghỉ lại đây vào đêm 31-12-1966. Đây là lần thứ 5, cũng là lần cuối cùng Bác về thăm “quê hương năm tấn”.