Dự án Trung tâm Dữ liệu Quốc Gia về dân cư tại TP Hồ Chí Minh

Địa chỉ: TP Hồ Chí Minh

CĐT: Cục Hậu cần- Tổng cục Cảnh sát

Dự án xây dựng Trung tâm Chứng minh nhân dân và dữ liệu quốc gia về dân cư là một dự án quan trọng của bộ Công AN, Công ty Cổ phần Nhân Bình là nhà thầu xây dựng, với sự hoàn thành dự án có chất lượng cao, đúng tiến độ và được Tổng cục Cảnh sát cấp bằng khen đã khẳng định được vị thế của Nhân Bình trên  thị trường xây lắp ở TP Hồ chí minh.