Chính sách nhân sự

Con người là tài sản quý giá nhất của Doanh nghiệp. Tại Nhân Bình, chúng tôi trân trọng sự đóng góp của mỗi thành viên vào quá trình phát triển của Công ty. 

Nhân Bình đem đến một môi trường làm việc năng động, phát huy tối đa sự hiểu biết, năng lực và sáng tạo của mỗi cá nhân để tạo nên một hệ thống đoàn kết. Tại đây mỗi người có cơ hội phát triển nghề nghiêp và hoàn thiện về nhân cách.

Quá trình tuyển dụng Mỗi ứng viên đến xin việc đều phải trải qua các vòng thi sơ tuyển do phòng NSTH thực hiện, được sự đồng ý tiếp nhận của Trưởng phòng và được CTHĐQT/TGĐ phê duyệt trước khi bố trí việc làm. 

Các ứng viên vào làm việc phải đáp ứng được các yêu cầu về sức khỏe và kinh nghiệm công tác cũng như các phẩm chất đạo đức theo quy định của mỗi vị trí công việc. Sau thời gian thử việc, CBNV đạt yêu cầu sẽ được Trưởng phòng đề xuất ký kết hợp đồng lao động có thời hạn với Công ty.