Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Dự án đang triển khai

Trung tâm vì sự phát triển Phụ nữ khu vực Bắc Trung Bộ

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Trung ương hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam
  • Thời gian thi công: 06/2018-01/2020
  • Địa điểm xây dựng: Quảng Bình
  • Giá trị hợp đồng:
  • Chuyên mục: Dự án đang triển khai