Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Dự án đang triển khai

Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Vườn quốc gia Tràm Chim - Đồng Tháp

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: Vườn Quốc gia Tràm Chim
  • Thời gian thi công: 2017-2019
  • Địa điểm xây dựng: Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Vườn quốc gia Tràm Chim - Đồng Tháp
  • Giá trị hợp đồng:
  • Chuyên mục: Dự án đang triển khai