Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Tin nội bộ

Hơn 50 triệu đồng hỗ trợ cháu Thào A Pao (Lai Châu) điều trị

Sau khi đọc được thông tin về hoàn cảnh đáng thương của cháu bé Thào A Pao (Lai Châu), tập thể ban lãnh đạo và cán bộ nhân viên Công ty CP Nhân Bình đã phát động Quỹ ủng hộ cho cháu được hơn 50 triệu ...

Lễ Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2018

Ngày 06/7/2018, Công ty CP Nhân Bình tổ chức Lễ Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và mục tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2018 tại Asean Resort (Hòa Lạc, Thạch Thất, Hà Nội) với sự tham gia của Ban ...