Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Tin nội bộ

THÔNG BÁO HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2020

02-04-2021 Tin nội bộ

Share :

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020­­­­­­­

            CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH

Địa chỉ Tầng 8, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0700194350 do sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 7/1/2009, thay đổi lần 9 ngày 03/03/2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính mời quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 như sau:

I. Thời gian: 8h00, thứ bảy, ngày 24 tháng 04 năm 2021.

II. Địa điểm: Tầng 5, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

III. Nội dung đại hội:

 1. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động năm 2020, kế hoạch 2021;
 2. Báo cáo kết quả SXKD Công ty năm 2020; kế hoạch SXKD năm 2021;
 3. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2020;
 4. Báo cáo hoạt động kiểm toán nội bộ năm 2020; kết quả kiểm toán BCTC năm 2020;
 5. Thông qua tờ trình xin ý kiến của ĐHĐCĐ;
 6. Thông qua Biên bản Đại hội

IV. Thành phần tham dự:

 • Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của công ty cổ phần Nhân Bình theo danh sách cổ đông chốt ngày.
 • Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3.
 • Khách mời.
 • Các đội trưởng, trưởng phó phòng ban không phải là cổ đông của Công ty.
 • Khách mời khác

V. Tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp:

VI. Đăng ký tham dự và thông tin phản hồi trước đại hội:

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự (mẫu 1A- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội) hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (mẫu 1B- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội) bằng gửi trực tiếp, gửi bằng bản fax hoặc gửi theo đường bưu điện đến Công ty trước 15h ngày 19 tháng 04 năm 2021.

VII. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, đăng ký hoặc ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN BÌNH

Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội.

Điện thoại:    024.33120038                                  Fax: 024.3120046

    Người liên hệ: bà Văn Thị Thư - Nhân viên Văn phòng HĐQT.

    Mobile: 0988447498                                               Email: thuvt@nhanbinh.vn

   Thông báo này thay cho giấy mời./.