Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Tin nội bộ

Phát động thi đua lao động 60 ngày đêm hoàn thành kế hoạch SXKD Quý II năm 2019

17-05-2019 Tin nội bộ

Share :

Đẩy mạnh kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2019; tiếp tục hoàn thiện cơ cấu đẩy nhanh tiến độ trên toàn bộ công trường các dự án, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động.

 (Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Tháp)

Thực hiện Kế hoạch thông báo số: 26B/TB-NB ngày 04/5/2019 về việc “Phát động thi đua 60 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019”.

Ngày mùng 10/05/2019 và 11/5/2019 Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần Nhân Bình đã đến các dự án để phát động phong trào thi đua hoàn thành mục tiêu:

 (Dự án Đê Tả Đáy kết hợp với giao thông toàn tuyến công trình từ Km2+700 đến Km19+490 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp tuyến Đê Tả Đáy kết hợp giao thông trên địa bàn huyên Hoài Đức - Tp.Hà Nội )

(Tại dự án Cải tạo nâng cấp đường tỉnh 295 thị Trấn Thắng – Tỉnh Bắc Giang)

Phát biểu tại lễ phát động, P.TGĐ Ngô Thanh Phương thay mặt cho ban lãnh đạo công ty phát biểu chỉ đạo. Tập thể cán bộ công nhân viên Ban điều hành cam kết và chịu trách nhiệm hoàn toàn với Ban lãnh đạo về việc thực hiện theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ngoài việc thực hiện và làm tốt chức năng, nhiệm vụ của mình cần phải xây dựng tinh thần đoàn kết đồng nghiệp nơi làm việc; có tinh thần trách nhiệm chung, không gây bè phái cục bộ gây chia rẽ đoàn kết; nghiêm cấm các hành vi làm sai quy trình quy phạm xây dựng, cắt xén bớt công đoạn kỹ thuật, tham nhũng.

Bên cạnh đó đồng chí nhấn mạnh: Việc giữ vững và làm tốt công tác An toàn lao động trong quá trình làm việc là rất cần thiết và đó là nhiệm vụ trọng tâm số một, để Công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ và phát triển ổn định thì việc đầu tiên là làm tốt công tác an toàn cho chính mình, và đồng đội; mỗi cá nhân người lao động phải thường xuyên nắm chắc quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc đảm bảo an toàn. Chủ động phòng ngừa và phát hiện kịp thời các rủi ro nguy cơ tiềm ẩn đến tính mạng.

Tại lễ phát động, các đồng chí trong Ban lãnh đạo Công ty đã thông báo đến các đội thi công, ban điều hành dự án, ban chỉ huy các công trường, các nhà thầu phụ những nội dung tiền thưởng theo thông báo số: 26B/TB-NB ngày 04/5/2019 đã ban hành.

Để hoàn thành toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý II năm 2019, Ban Giám đốc mong muốn và nhắc nhở mỗi cá nhân, tập thể người lao động trong Công ty phải luôn đoàn kết gắn bó, đồng tâm đồng lòng, khắc phục mọi khó khăn, phát huy thế mạnh và tiềm năng sẵn có, xây dựng niềm tin tập thể, loại bỏ tính cá nhân ích kỷ vụ lợi để thực hiện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đảm bảo giữ vững công tác An toàn – Lao động, đưa tinh thần và ý nghĩa của Lễ phát động của Công ty đạt kết quả cao nhất.

Với tinh thần của Lễ Phát động đợt thi đua 60 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, chúng ta tin tưởng rằng, bằng sự quyết liệt trong chỉ huy của ban Giám đốc, sự chỉ đạo sát sao của ban điều hành, sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể quần chúng trong Công ty, sự quyết tâm cao độ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và thực hiện tốt chương trình của Lễ phát động thi đua đề ra đảm bảo mục tiêu “An toàn – Tiến Độ - Chất lượng”./.