Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Tin nội bộ

Phát động phong trào thi đua lao động 90 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

17-06-2020 Tin nội bộ

Share :

Thực hiện theo thông báo số 74//TB-NB ngày 01/10/2019 về phát động phong trào thi đua 90 ngày đêm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, ngày 22/10/2019, tại các công trường dự án Bệnh viện 700 giường Đồng Tháp, dự án Đê Tả Đáy và dự án Đường 295 - Bắc Giang, Ban Lãnh đạo công ty đã tổ chức lễ phát động.

Tại lễ phát động, Ban Lãnh đạo công ty đã khẳng định: Việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong đợt phát động thi đua có ý nghĩa to lớn, góp phần hoàn thành mục tiêu tiến độ chung của các dự án, đồng thời góp phần quan trong hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Nhân Bình, nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động.

Với tinh thần “Đồng tâm nhất trí”, tinh thần trách nhiệm cùng với sự chủ động sáng tạo của các đơn vị tham gia thi công; sự nỗ lực của người lao động trên công trường, chúng ta tin tưởng rằng mục tiêu hoàn thành các mốc tiến độ của gói thầu nói chung và các mục tiêu của chiến dịch thi đua sẽ được hoàn thành suất sắc.

Một số hình ảnh về lễ phát động thi đua: