Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Công ty Cổ phần Nhân Bình Tây Đô

Công ty Cổ phần Nhân Bình Tây Đô

Công ty Cổ phần Nhân Bình Tây Đô là một công ty thành viên của Cty CP Nhân Bình được thành lập từ tháng 1 năm 2015. Công ty CP Nhân Bình Tây Đô là một doanh nghiệp Xây lắp có uy tín ở khu vực miền Tây Nam bộ đặc biệt là địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Địa chỉ : Số 19, đường Đặng Văn Bình, phường 1, Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Điện thoại : 0673 623 888

Fax : 0673 623 888

Công ty Cổ phần Nhân Bình Tây Đô

Dự án của Nhân Bình Tây Đô