Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Công ty Cổ phần Nhân Bình Nam Đô

Công ty Cổ phần Nhân Bình Nam Đô

Công ty Cổ phần Nhân Bình Nam Đô là một công ty thành viên của Cty CP Nhân Bình được thành lập từ tháng 1 năm 2016.

Địa chỉ :Số 110, đường Trần Đại Nghĩa, Khu đô thị Hòa Vượng, TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Điện thoại : 0350 367 7432

Fax : 0350 368 2344

Công ty Cổ phần Nhân Bình Nam Đô