Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Dự án đã hoàn thành

Nhà lưu niệm Bác Hồ tại xã Tân Hòa - huyện Vũ Thư - tỉnh Thái Bình

Thông tin dự án

  • Chủ đầu tư: UBND huyện Vũ Thư – Thái Bình
  • Thời gian thi công: 10/2011-2/2012
  • Địa điểm xây dựng: Thái Bình
  • Giá trị hợp đồng: 28.368.458.000 đồng
  • Chuyên mục: Dự án đã hoàn thành