Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Tin nội bộ

Lễ sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019

24-07-2019 Tin nội bộ

Share :

Ngày 13/7/2018, Công ty CP Nhân Bình đã tổ chức Lễ Sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và đặt ra mục tiêu kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019 tại Trống Đồng Palace, Hà Đông.

Đến dự Lễ Sơ kết có sự tham gia của Ban lãnh đạo Công ty CP Nhân Bình, Đại diện Công ty Nhân Bình Invest, đại diện Ban điều hành các dự án, đơn vị thi công và hơn 80 cán bộ nhân viên Công ty.

(Ông Trần Văn Đương – Tổng Giám đốc công ty phát biểu khai mạc Lễ Sơ kết)

Tại buổi lễ, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 và thống nhất mục tiêu định hướng của Công ty trong 6 tháng cuối năm.

Báo cáo tại hội nghị, Ông Đỗ Văn Chín – Phó Tổng Giám đốc công ty báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019, giá trị sản xuất đạt 191,6 tỷ, chiếm 72% so kế hoạch 6 tháng đầu năm. Kết quả giá trị sản xuất chưa đạt được như kỳ vọng do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan tác động, nhưng đánh giá chung cũng đạt được một số kết quả khả quan và đáng khích lệ.

Trên cơ sở báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2019, Ban lãnh đạo công ty và đại diện Ban Điều hành các dự án, các Đơn vị thi công tham dự hội nghị tham gia ý kiến tập trung vào công tác quản lý chất lượng thi công công trình; phân tích những khó khăn còn tồn tại để có cái nhìn cụ thể, chân thực nhất về tình hình SXKD Công ty trong 6 tháng đầu năm và đưa ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Phát biểu tại hội nghị, Bà Đỗ Kim Định – Chủ tịch HĐQT Công ty nhấn mạnh những tồn tại trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo quản lý cấp cao; hạn chế trong công tác phối hợp giữa các phòng ban. Bên cạnh đó, Chủ tịch HĐQT yêu cầu xây dựng kế hoạch chiến lược cụ thể, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu của HĐQT đã đề ra.

 

(Bà Đỗ Kim Định - CTHĐQT phát biểu)

Kết thúc Lễ Sơ kết, thống nhất mục tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm, đại diện Ban Tổng Giám đốc Ông Trần Văn Đương kêu gọi tinh thần “Đồng tâm” của  toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, chung sức phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2019.

Một số hình ảnh tại Lễ sơ kết hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2019: