Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Tin nội bộ

Đại hội chi bộ Công ty cổ phần Nhân Bình

17-06-2020 Tin nội bộ

Share :

Chiều ngày 09/03/2020 tại Hà Nội, Chi bộ Công ty cổ phần Nhân Bình đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn - Bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp Quận Hà Đông đã đến dự và chỉ đạo Đại hội. Chi bộ có 18/18 đồng chí là Đảng viên chính thức.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Công ty cổ phần Nhân Bình đã giữ mối liên hệ chặt chẽ với Đại diện Doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn tập trung lãnh đạo các đảng viên trong Chi bộ có tư tưởng, lập trường kiên định vững vàng, đoàn kết nhất trí cao. Cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đã nêu cao ý thức, trách nhiệm, gương mẫu, chủ động, đổi mới, có sáng kiến để phấn đấu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chi bộ đã triển khai để các đảng viên trong Chi bộ tham gia học tập đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng cấp trên, thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đại hội đã thông qua báo cáo của Chi bộ về kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2020, và phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đại hội đã nghe những ý kiến tham luận quý báu của các đồng chí Đảng viên trong chi bộ đóng góp cho bản báo cáo và phương hướng nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Tuấn Sơn đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Bên cạnh đó, đồng chí cũng chỉ đạo triển khai một số nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Theo đó, đồng chí yêu cầu Chi bộ xây dựng kế hoạch cho phù hợp với thực tiễn và quyết tâm thực hiện, phấn đấu phát triển thêm Đảng viên và Đảng viên tiếp tục phát huy tính tiên phong gương mẫu, tập trung xây dựng thương hiệu của Nhân Bình.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Đại hội, Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Công ty CP Nhân Bình xác định tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, giám sát đối với Đảng viên trong việc chấp hành Nghị quyết, Điều lệ Đảng và nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu, nhằm giữ vững Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Sau thời gian làm việc công tâm, nghiêm túc đúng với quy chế và điều lệ Đảng, Đại hội đã nhất trí bầu ra Cấp ủy của Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 gồm đồng chí Trần Thị Quỳnh, đồng chí Vũ Trường Thịnh, đồng chí Đặng Xuân Thế. Trong đó, đồng chí Trần Thị Quỳnh được bầu làm Bí thư Chi bộ Công ty CP Nhân Bình nhiệm kì 2020 – 2022.

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với sự nhất trí 100%, các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kì 2020 – 2022 đã đề ra.