Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Cơ hội nghề nghiệp

Kỹ Sư Trắc Đạc tại Hà Nội

Ngày đăng: 17-05-2019 - Hạn nộp: 31-05-2019

Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội
Đồng Tháp

Nhân viên Thủ Kho

Ngày đăng: 17-05-2019 - Hạn nộp: 31-05-2019

Yên Viên - Gia Lâm - Hà Nội

Nhân Viên Pháp Chế

Ngày đăng: 14-09-2018 - Hạn nộp: 30-08-2018

Tầng 8, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà, Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Nhân Viên Dự Toán (Thẩm Định - Đấu Thầu)

Ngày đăng: 20-01-2018 - Hạn nộp: 28-02-2018

Giám Sát Kỹ Thuật Thi Công Hiện Trường

Ngày đăng: 20-01-2018 - Hạn nộp: 28-02-2018

Cán bộ trắc địa công trình

Ngày đăng: 20-01-2018 - Hạn nộp: 28-02-2018

tuyển dụng vị trí Kiểm toán nội bộ

Ngày đăng: 24-11-2017 - Hạn nộp: 22-12-2017

Tầng 8, tòa nhà sông Đà, đường Trần Phú, phường Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

01 Nhân Viên Kiểm soát và Quản lý giá

Ngày đăng: 24-11-2017 - Hạn nộp: 25-02-2018