Công ty cổ phần Nhân Bình

024 3312 0038

info@nhanbinh.vn

Cơ cấu tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

sơ đồ tổ chức nhân bình

ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO